Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (เฉพาะนักเรียนใหม่) เขียนโดย Super User 241
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 313
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เขียนโดย Super User 417
ตารางเรียน ชั้น ม.6/1-ม.6/4 ภาคเรียนที่ 1/2560 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เขียนโดย Super User 396
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา แจ้งกำหนดการปิด-เปิด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 394
ประกาศโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 504
ประกาศโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานบริการ เขียนโดย Super User 527
ประกาศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเรื่อง สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เขียนโดย Super User 1004