Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย6ที่49ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย Super User 9
ประกาศโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย6ที่49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย Super User 11
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (เฉพาะนักเรียนใหม่) เขียนโดย Super User 252
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 327
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เขียนโดย Super User 478
ตารางเรียน ชั้น ม.6/1-ม.6/4 ภาคเรียนที่ 1/2560 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เขียนโดย Super User 473
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา แจ้งกำหนดการปิด-เปิด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 458
ประกาศโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 570
ประกาศโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานบริการ เขียนโดย Super User 591
ประกาศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเรื่อง สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เขียนโดย Super User 1062