Get Adobe Flash player
 
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560
ภายใต้แนวคิด "ใต้ร่มพระบารมี หยดน้ำองค์ภูมี ชุบแผ่นดิน" โดยส่งตัวแทนนักเรียน
คือ นางสาวภูษนิสา ทาแลบ เข้าร่วมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ "เด็กและเยาวชนสุโขทัย
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ไทย" วันที่ 15 กันยายน 2560
ณ หอประชุมฯ โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย