Get Adobe Flash player
 
วันที่ 21 กันยายน 2560 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา คณะครู
และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี 
ด้วยหัวใจ"ของกองกำลังรักษาความสงบประจำอำเภอบ้านด่านลานหอยและเทศบาลตำบลลานหอย 
ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย