Get Adobe Flash player
 
วันที่ 22 กันยายน 2560 นายชรินทร์ หนูเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยามอบเกียรติบัตร
ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเเข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย
ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 7-16สิงหาคม 2560