Get Adobe Flash player
 
วันที่ 22 กันยายน 2560 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเข้าร่วมการประชุมสภาเด็กและเยาวชน
อำเภอบ้านด่านลานหอย ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านด่านลานหอย  อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย