Get Adobe Flash player
นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนครู
มอบน้ำดื่มให้กับอำเภอบ้านด่านลานหอยเพื่อใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์  จำนวน 135 โหล
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560  ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย 
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย