Get Adobe Flash player
นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ 25พฤศจิกายนของทุกปี คณะลูกเสือทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และพร้อมใจกันจัดเตรียมงาน เพื่อประกอบพิธีถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สนามกีฬาฯ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย
จังหวัดสุโขทัย