Get Adobe Flash player
นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาร่วมพิธีวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2560
และรับมอบเกียรติบัตรลูกเสือจิตอาสาจากนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
ณ สนามฯ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย