Get Adobe Flash player
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเป็นสถานที่ประชุมสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
โดย นายวรินทร์ ชำนาญผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ณ ห้องโสตฯ
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย