Get Adobe Flash player
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้เป็นตัวเเทนจังหวัดสุโขทัยไปแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 2 รุ่น ดังนี้
- รางวัลที่ 1 รางวัลชนะเลิศรุ่น 15 ปี ชาย 
- รางวัลที่ 2 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น 15 ปี หญิง
 
ในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561 ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2560  ณ สนามกีฬาฯ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย