Get Adobe Flash player
นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายดาราศาสตร์
ตอน มหัศจรรย์แห่งดวงดาว 4  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระหว่างวันที่ 2 - 3 มกราคม 2561  ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย