Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการครั้งที่ 4 จัดโดยภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เขียนโดย Super User 118
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาประเมินข้าราชการครูในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ เขียนโดย Super User 183
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : สภากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สภากาชาดจังหวัดสุโขทัย และโรงพยาบาลจังหวัดสุโขทัย จัดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต เขียนโดย Super User 167
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาจัดการสอบวิชาพิเศษและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาดระดับ 3 และผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง(ม.2) เขียนโดย Super User 185
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา:แนะแนวการศึกษาและอาชีพในสถานศึกษา เขียนโดย Super User 185
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 149
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ จัดโดยภาควิชารัฐศาสตร์ ม.นเรศวร เขียนโดย Super User 120
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2560 "มัธยมสุโขทัยเกมส์ ครั้งที่ 6" เขียนโดย Super User 172
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา: มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เขียนโดย Super User 152
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโม เกมส์” เขียนโดย Super User 187