Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยารับมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬาจากบริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด เขียนโดย Super User 97
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ร่วมพิธีเปิดสระว่ายน้ำ เทศบาลตำบลลานหอย เขียนโดย Super User 165
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาประกาศผล และรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2560 เขียนโดย Super User 149
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และจัดแผนการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย Super User 153
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้เหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด สุโขทัย ประจำปี พ.ศ.2560 เขียนโดย Super User 108
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยามอบเงินช่วยเหลือนายสมยศ ปิ่นทอง นักเรียน ม.6/1 เขียนโดย Super User 157
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 121
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาจัดทำแนวกันไฟป้องกันอัคคีภัย เขียนโดย Super User 107
โครงการค่ายปั้นคนเป็นครู ครั้งที่ 4 เขียนโดย Super User 135
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง เขียนโดย Super User 155