ตรวจสอบ ข้อมูลนักเรียน ตามวันที่เข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน