ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยก …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : แสดงความยินดีกับ นางสาวสุทธิดา สังข์วีระ นักเรียนชั้น ม.6/1 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิเข้าค่าย Thai Science Camp สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 14

นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอ …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : ประชุมผู้ประกอบการขับรถรับ – ส่งนักเรียน เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนว ทางการปฏิบัติในการให้บริการรับ – ส่งนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยก …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : รับการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน On-Site วันแรก ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : ค่ายปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยก …

Read More »