ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่สื่อเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

เผยแพร่สื่อเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ได้ลำดับที่ 5 TOP 10 ประเภทต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-math) รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ได้ลำดับที่ 5 TOP 10 ประเภทต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-math) รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเข้าร่วมแข่งขันโครงการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ PTTEP English Quiz 2023 จัดโดย ปตท.สผ. และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพชรพร แสงทอง ม.6/1 …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้รับโล่เกียรติยศ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ระดับเขตตรวจราชการที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ …

Read More »