ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ดำเนินการซ่อมแซมระบบบ่อน้ำบาดาล

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้รับงบประมาณสนับสนุนจ …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา: สภากาชาดไทยขอขอบคุณในความร่วมมือจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกจัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา: สภากาชาดไทยขอขอบคุณใน …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยารับการนิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสหวิทยาเขตพระแม่ย่า

นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอ …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาจัดการสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาจัดการสอบวิชาพิเศษของลู …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำน …

Read More »