ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้รับการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563จาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสุโขทัย

วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการส …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาดำเนินการจัดห้องสอบ (O-NET) ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยกา …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาร …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย

วันที่ 12 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : อบต.ลานหอย และอบต.บ้านด่านให้ความอนุเคราะห์ ทำแนวกันไฟ “แนวกันไฟ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า”

วันที่ 12 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย …

Read More »