ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลการแข่งขัน เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรี …

Read More »

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 22 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา …

Read More »

การรับมอบชุดลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดแก่นักเรียนที่มีความขาดแคลนและไม่สามารถจัดหาชุดฯได้จากอำเภอบ้านด่านลานหอย

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายเอนก วิทยาพิรุณทอง นายอำ …

Read More »

การอบรมตามโครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลเพศสัมพันธ์ ตั้งครรภ์ไม่พร้อม สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 งานอนามัยโรงเรียนบ้านด่านลา …

Read More »