ข่าวประชาสัมพันธ์

“ยินดีจากใจ เก็บไว้ในความทรงจำ “คุณครูจีรเทพ ศิริปัญญา”

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา “ยินดีจากใจ เก็บ …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.

นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอ …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยายินดีต้อนรับนายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทย …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเดินทางไปส่งผู้อำนวยการสุทน ทับจาก ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่ …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ดอกยืนต้นเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด …

Read More »