โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ได้ลำดับที่ 5 TOP 10 ประเภทต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-math) รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ได้ลำดับที่ 5 TOP 10 ประเภทต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-math) รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงยลรดี อบเชย ม.3/1 และเด็กชายรมยกร เงินทอง ม.3/2 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ได้ลำดับที่ 5 TOP 10 ประเภทต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-math) รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศีกษา SUPREME KST LOGIC GAMES 2023 ระดับประเทศ จัดโดย สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคําศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจํากัดซูพรีมเคเอสที (ไทยแลนด์) ควบคุมและฝึกซ้อม โดยครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก