ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

Read More »

ประกาศ เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม

ด้วยโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา มีความประสงค์จะเปิ …

Read More »

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานบริการ และ ตำแหน่ง แม่บ้าน

ด้วยโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา มีความประสงค์จะรับ …

Read More »

ประกาศ จัดห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ปีการศึกษา 2567

Read More »