ประกาศ

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ม.1 ,ม.4 และเด็กย้าย ปีการศึกษา 2564

สามารถดูข้อมูลได้ตามลิงก์ที่แนบhttps://drive.googl …

Read More »

ขอให้นักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมกลุ่มห้องเรียนทางไลน์ ( Application LINE) ตาม QR Code แต่ละห้องเรียน

เตรียมความพร้อมเรียนออนไลน์ เริ่ม 1 มิถุนายน 2564 …

Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ปรับปรุง)

Read More »