ประกาศ

ประกาศขยายเวลาเพิ่มเติม โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100 % ตามรูปแบบ ONLINE และ ON–DEMAND ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 สิงหาคม 2564

ภาคเช้า จัดเรียนแบบ ONLINE รายวิชาตามตารางเรียน จำ …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ On line

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ปรับรูปแบบการเรียนการส …

Read More »