ประกาศ

ขยายรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ (ONLINE) และออนแฮนด์ (ON-HAND)

ขยายรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ (ONLINE) และออ …

Read More »

ประกาศขยายเวลาเพิ่มเติม โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100 % ตามรูปแบบ ONLINE และ ON–DEMAND ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 สิงหาคม 2564

ภาคเช้า จัดเรียนแบบ ONLINE รายวิชาตามตารางเรียน จำ …

Read More »