โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเข้าร่วมแข่งขันโครงการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ PTTEP English Quiz 2023 จัดโดย ปตท.สผ. และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพชรพร แสงทอง ม.6/1 และ นางสาวปาณิสรา ธิอูป ม.5/1 เข้าร่วมแข่งขันโครงการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ PTTEP English Quiz 2023 ซึ่งจัดโดย ปตท.สผ. และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงแรมท็อปแลนด์พลาซา จังหวัดพิษณุโลก