เผยแพร่สื่อเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

ขอเผยแพร่สื่อเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

สื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

โดยในปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ไว้ว่า “Protecting children from tobacco industry interference” เพื่อปกป้องเด็กจากการแทรกแซงนโยบายของธุรกิจยาสูบ ดังนั้น มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และภาคีเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ จึงขอเชิญชวนให้ภาคีเครือข่ายร่วมกันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 ในประเด็น “ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า” ซึ่งได้มีการพัฒนาและผลิตสื่อรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ(ตามไฟล์ที่แนบมานี้) สำหรับสื่อสารให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงอันตรายของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า

คลิป “มันคือการสูบบุหรี่ไฟฟ้า”

มีโรคที่กำลังแพร่ระบาด นักวิทยาศาสตร์บอกว่า มันเปลี่ยนสมองของคุณ มันปล่อยสารเคมีอันตราย เช่น ฟอร์มาดีไฮเข้าไปในกระแสเลือด มันทำให้ปอดของคุณได้รับโลหะหนักโครเมี่ยม ซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหายอย่างถาวร
มันไม่ใช่ปรสิต
ไม่ใช่ไวรัส
ไม่ใช่โรคติดเชื้อ
“มันคือ การสูบบุหรี่ไฟฟ้า”

ผลิตโดย THE REAL COST
สนับสนุนโดย FDA.USA