ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมโครงการสถานศึกษาสีขาว ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 การประชุมโครงการสถานศึกษาส …

Read More »

การประชุมสภานักเรียน โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 การประชุมสภานักเรียน โรงเร …

Read More »

การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.สุโขทัย ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ …

Read More »

ขอขอบคุณนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ราชสมณะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ที่มอบทุนการศึกษาและทุนสำรองในการดำเนินชีวิตให้กับครอบครัวนักเรียน

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทย …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาร่วมต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงคาน สพม.เลย หนองบัวลำภู ที่เดินทางมาส่งนางสาวทิพเนตร น่วมหมวด

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผ …

Read More »