ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมการใช้โปรแกรมกราฟิกคอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงาน สำหรับครู

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวย …

Read More »

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติ 1 กรกฏาคม ประจำปี 2565

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถา …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาขอขอบคุณ คุณครูเพ็ญศรี โพธิ์นาค ที่ได้นำเงินมาร่วมบริจาคทำบุญสร้างฐานพระ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จำนวน 20,000 บาท

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทย …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ดำเนินการทดสอบก่อนการใช้แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถาบันภาษาไทยและสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวย …

Read More »

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอ …

Read More »