ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางจันทนา อิ่มเที่ยง หัวห …

Read More »

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู …

Read More »

โครงการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2565

งานอนามัยโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาร่วมกับบริษัท …

Read More »

นักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเข้าร่วมการแข่งขัน “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2022

นักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเข้าร่วมการแข่ง …

Read More »

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “วันวชิราวุธ”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โ …

Read More »