ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยารับการนิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้า “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา”

นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอ …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยารับการนิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าและประเมินผลการจัดการศึกษาตามประเด็นจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอ …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยารับการนิเทศติดตามผลการพัฒนาของโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด “โครงการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ” โดยโรงเรียนอุดมดรุณี

นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอ …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อ …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาร่วมกับ พสน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังจุดเสี่ยง

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านด่านลานหอย …

Read More »