ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมตามโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านความคิด พฤติกรรมและอารมณ์ โดยจิตวิทยาโรงเรียน ประจำเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง นางสา …

Read More »

เข้าร่วมโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยกา …

Read More »

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และปลัดอำเภอบ้านด่านลานหอย มาตรวจเยื่ยมและมอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ให้กับ เด็กหญิง ภัทรภัสสร จันทร์มณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่า …

Read More »

การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กับวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะสร้างสื่อวีดีทัศน์เพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2565 ครูภัคชัญญา ตั้งว …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายนพรัตน์ ดวงแก้ว ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน เอเม็ท รุ่น มัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการ การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นาย …

Read More »