ข่าวประชาสัมพันธ์

การนำเสนอ Good Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสพม.สุโขทัย

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู …

Read More »

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด …

Read More »

ประชุมตามโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผ …

Read More »

การแข่งกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภา …

Read More »

พิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 และกิจกรรมถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด …

Read More »