ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับมอบชุดลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดแก่นักเรียนที่มีความขาดแคลนและไม่สามารถจัดหาชุดฯได้จากอำเภอบ้านด่านลานหอย

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายเอนก วิทยาพิรุณทอง นายอำ …

Read More »

การอบรมตามโครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลเพศสัมพันธ์ ตั้งครรภ์ไม่พร้อม สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 งานอนามัยโรงเรียนบ้านด่านลา …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเข้ารับการอบรมตามโครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผ …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูผู้สอนที่ผ่านการพิจารณาเป็นสถานศึกษาต้นแบบการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการสู่การออกแบบจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนสู่การลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss ด้วยการออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนตามทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences)

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาผ่านการพิจารณาเป็นสถานศ …

Read More »

เข้าร่วมการแข่งขันโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านด่านลาน …

Read More »