ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม “ต้นกล้าคุณธรรม”

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมการใช้โปรแกรมสำหรับตัดต่อ vdo สร้างงานนำเสนอ สำหรับนักเรียน

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาส …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมการใช้โปรแกรมสำหรับตัดต่อ vdo สร้างงานนำเสนอ สำหรับครู

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาส …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางจีรภาภรณ์ …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางจีรภาภรณ์ …

Read More »