ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และการมอบเข็มยุวกาชาด ให้กับสมาชิกยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผ …

Read More »

ร่วมโครงการปลูกป่า (เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566) ของอบต.บ้านด่าน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผ …

Read More »

กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566 เรื่อง การต่อวงจร รุ่นที่ 3

วันที่ 27 กรฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาส …

Read More »

กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566 เรื่อง การใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ รุ่นที่ 2

วันที่ 26 กรฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาส …

Read More »

กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566 เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop รุ่นที่ 1

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด …

Read More »