ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมโครงการปลูกป่า (เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566) ของอบต.บ้านด่าน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผ …

Read More »

กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566 เรื่อง การต่อวงจร รุ่นที่ 3

วันที่ 27 กรฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาส …

Read More »

กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566 เรื่อง การใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ รุ่นที่ 2

วันที่ 26 กรฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาส …

Read More »

กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566 เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop รุ่นที่ 1

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด …

Read More »

ค่ายปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมน้อมนำ สู่รั้ว แดง-ขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 กรกฏาคม 2566 ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผ …

Read More »