คณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564 ของครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา พร้อมด้วย นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวณัฐชา โคยามา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายภาณุวัฒน์ คะนิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ของครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาตาม มติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย