ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

ในวันที่ 26 มกราคม 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา พร้อมด้วย นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง รองผู้ อำนวยการโรงเรียน นางสาวณัฐชา โคยามา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายภาณุวัฒน์ คะนิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ทีมวิชาการโรงเรียน ทีมวิทยากร ว21 ยินดีต้อนรับจ่าสิบเอกสมร แก้วหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ศึกษาดูงานการประเมินวิทยฐานะแบบ ว21 ด้วยความยินดียิ่ง ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย