โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้รับรางวัลนักประชาสัมพันธ์ระดับดี ของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (สพม.38) จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้รับรางวัลนักประชาสัมพันธ์ระดับดีด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ในวันที่ 18 มกราคม 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน