กำหนดการ และ สถานที่ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ประชุมผู้ปกครอง ระดับ ม.2 
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ป ระชุมผู้ปกครอง ระดับ ม.3
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ป ระชุมผู้ปกครอง ระดับ ม.5
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ป ระชุมผู้ปกครอง ระดับ ม.6
เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป สถานที่และรายละเอียดเพิ่มเติม
ตามลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/1a4Rn16F9Denj_0KTfi-jrmTJ0R1lhuvx
รายชื่อนักเรียน แบ่งกลุ่ม A,B
https://drive.google.com/drive/folders/1_H3Jj6ugovLg3GF5uSFAg-zmHs8AkgGP
ปล.  นักเรียนพาผู้ปกครองมาตามห้องดังกล่าว อย่าลืมค่าประกันอุบัติเหตุ 200 บาท และเขียนแผนที่ จากโรงเรียนไปบ้านนักเรียน
พร้อมทั้งเขียนเลขที่บ้านหมู่อะไร ตำบลอะไรในแผนที่มาด้วยนะคะ คณะคุณครูจะเยี่ยมบ้านนักเรียนค่ะ