โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา: สภากาชาดไทยขอขอบคุณในความร่วมมือจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกจัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา: สภากาชาดไทยขอขอบคุณในความร่วมมือจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกจัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต ในวันที่ 2 มีนาคม 2564นั้น สภากาชาดไทยขอขอบคุณที่ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาที่ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ