เลื่อนปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่)


🟢รับสมัคร ตามกำหนด 24-28 เมษายน 2564

 • ผ่านระบบสมัครนักเรียนออนไลน์
 • สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

  🟠เลื่อนวันประกาศผล และวันมอบตัว
 • ประกาศผล 13 พฤษภาคม 2564 (ทางเว็บไซต์โรงเรียน)
 • วันมอบตัว 15 พฤษภาคม 2564
  นักเรียนชั้น ม. 1 (ภาคเช้า : เวลา 08.30 – 12.00 น.)
  นักเรียนชั้น ม. 4 (ภาคบ่าย : เวลา 13.00 – 16.00 น.)
  📌กรุณาติดตามข่าวสาร รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ทางเพจโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา และเว็บไซต์ของโรงเรียน