ปฏิทินรับนักเรียนฉบับใหม่(กรณีเปิดภาคเรียน วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

ประกาศผล : วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
มอบตัว ม.1 และ ม.4
: วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

  • ม.1 (ภาคเช้า : 08.30-12.00น.)
  • ม.4 (ภาคบ่าย : 13.00-16.00น.)