ขอให้นักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมกลุ่มห้องเรียนทางไลน์ ( Application LINE) ตาม QR Code แต่ละห้องเรียน

เตรียมความพร้อมเรียนออนไลน์ 👉🏻👉🏻 เริ่ม 1 มิถุนายน 2564 📲 สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียน📢 ขอให้นักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ปีการศึกษา 2564เข้าร่วมกลุ่มห้องเรียนทางไลน์ ( Application LINE) ตาม QR Code แต่ละห้องเรียน ..