โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาประชุมคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา พร้อมด้วยนางสาววัชรา แย้มมาก ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย