โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาชนะเลิศระดับอำเภอในการประกวดเรียงความ ออมกับ กอช.

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เนื่องจากได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศระดับอำเภอในการประกวดเรียงความ ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต โดยรับมอบรางวัลจาก ว่าที่ร.ท. อุทิศ คงรอด นายอำเภอบ้านด่านลานหอย ใน “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย และวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายอำนวย บูรณะไทย มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง และนางสาวณัฐชา โคยามา มอบเกียรติบัตรในช่วงการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อให้คณะครู บุคลากร และนักเรียนได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลอีกครั้ง