โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด เเละรางวัลชมเชยระดับประเทศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตร นารี ระดับประเทศ ประจำปี 2563

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด เเละรางวัลชมเชยระดับประเทศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้รับรางวัลชมเชย ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2563ในวันที่ 15 กันยายน 2563 และได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายอำนวย บูรณะไทย มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายภาณุวัฒน์ คะนิกา มอบเกียรติบัตรในช่วงการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อให้คณะครู บุคลากร และนักเรียนได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลอีกครั้ง