โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (วPA)

นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา พร้อมด้วยนางสิริวรรณ ทัพไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล และ นายธีรยุทธ ราหุระ หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (วPA)ณ หอประชุมดาวนภา โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย