โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์

ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ โดยให้นักเรียนเข้ารับการติว O-NET ตามความสมัครใจ โดยมีนางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง นางสาวณัฐชา โคยามา และ นายภาณุวัฒน์ คะนิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้ามาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย