โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย

วันที่ 12 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย โดยให้นักเรียนเข้ารับการติว O-NET ตามความสมัครใจ โดยได้วิทยากร คือ นางสาวพีริยา อารีรัตน์ จากสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย