โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาดำเนินการจัดห้องสอบ (O-NET) ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา โคยามา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดห้องสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา