โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ On line

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ On line ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564