คณะกรรมการน้ำดื่มมอบเงินสนับสนุนของขวัญสำหรับครูในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และมอบเงินเพื่อจัดซื้อของขวัญสำหรับนักเรียน

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการน้ำดื่มโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยามอบเงินสนับสนุนของขวัญสำหรับครูในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 5000 บาท และมอบเงินเพื่อจัดซื้อของขวัญสำหรับนักเรียนจำนวน 5000 บาท ณ บริเวณหน้าอาคาร1 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จังหวัดสุโขทัย