กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2564 (Christmas Day)

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้​ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ​ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส​ขึ้น เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในเทศกาลคริสต์มาส ทั้ง​ของชาวตะวันตกและตะวันออกกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2564 (Christmas Day) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จังหวัดสุโขทัย