กิจกรรม “สวัสดีปีใหม่ 2565 Happy New Year 2022”

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง นางสาวณัฐชา โคยามา นายภาณุวัฒน์ คะนิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูร่วมจัดกิจกรรม “สวัสดีปีใหม่ 2565 Happy New Year 2022” ให้กับนักเรียน โดยในกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร การมอบทุนการศึกษา กิจกรรมแจกของขวัญ ณ หอประชุมฯ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา