พิธีรับมอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร็ว (ชุดตรวจ ATK)จาก อบจ.สุโขทัย

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง นางสาวณัฐชา โคยามา นายภาณุวัฒน์ คะนิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร็ว (ชุดตรวจ ATK)จาก นายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เพื่อใช้ทดสอบหาเชื้อโควิด-19 ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย