โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : การนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา และนางสาววัชรา แย้มมาก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” จังหวัดสุโขทัย