โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : กิจกรรมกระบวนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเข้ากิจกรรมกระบวนการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของชุดครูฝึกจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ฝึกย่อยวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย