โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : เลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งสถานที่การเลือกตั้งออกเป็น 3 ที่ เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา