โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา มอบหมายให้ นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง และ นางสาวณัฐชา โคยามา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เป็นตัวแทนร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 ณ บริเวณสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านคลองเจริญ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานและหัวหน้าส่วนราชการะดับจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ร่วมพิธีเปิดงาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีใหม่จังหวัดสุโขทัย