โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : จัดกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง นางสาวณัฐชา โค ยามา นายภาณุวัฒน์ คะนิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาจัดกิจกรรม “วันงด สูบบุหรี่โลก” เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง ณ หอประชุมฯ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย