ประกาศแจ้งเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563